Zdravá data

CLADE-IS představuje informační systém pro sběr a management klinických dat. Vědci v oblastech zdravotnictví a life sciences využívají tuto platformu EDC (Electronic Data Capture) pro bezpečnou a intuitivní správu dat.

Clade-IS illustration

Vlastnosti

 
 • Robustní design eCRF (electronic Case Report Form)
 • Flexibilní management přístupů k datům
  (nastavitelné uživatelské role a oprávnění, definovatelné stavy formulářů)
 • Jednoduchá a ergonomická navigace
 • Vytěžování dat přes konfigurovatelné
  dashboardy a operativní reporty

Popis systému

Adminer

adminitrace center & uživatelů, data access management

 • konfigurovatelná oprávnění
 • kustomizovatelné definice uživatelských rolí & formulářových stavů
 • neomezená hierarchie regionů, institucí, center a klinik či oddělení
 • import dat z jiných systémů
 • vlastnosti podporující práci CROs
  (Contract Research Organizations)

Designer

Návrh elektronického formuláře pro záznamy subjektů hodnocení (eCRF)

 • formuláře pacientů & formuláře center
 • skip logic
 • validace dat
 • interaktivní výpočty uvnitř či napříč formuláři
 • veřejné a vlastní nomenklatury
 • rozsáhlé možnosti úprav podle potřeb klienta

Studie

Responzivní uživatelské rozhraní

 • on-line dashboard s přehledy nasbíraných dat a analýzami
 • vyhledávač
 • dokumentace o auditu
 • monitorování pomocí dotazů
 • automatizovaný management SAE
  (Serious Adverse Event) reportů

Reporter

Průběžný reporting dat, kompletní a klientem definované exporty

 • kustomizovatelné šablony exportů
 • inteligentní filtry pro výběr dat
 • předdefinované reporty
 • klientem definované definice reportů pomocí SQL dotazů

Multicentrický sběr dat
centralizovaný

Multicentrický sběr dat
distribuovaný

centralized
centralized
 

Reference

Stourac

Systém pro sběr a management klinických dat CLADE-IS jsem si důkladně osahal s kolegy na klinice během mezinárodní studie OBAAMA-INT, zaměřenou na anesteziologii a algeziologii v porodnictví. Při zadávání dat z více než sta center v České a Slovenské republice nás nadchlo jeho přívětivé uživatelské prostředí. Ocenili jsme také jeho robustní systém přidělování oprávnění, díky kterému jsme mohli za chodu studie nastavovat nové role pro monitory a validátory dat.

doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech VL Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Přednosta kliniky KDAR LF MU a FN Brno
Národní zástupce v Radě Evropské anesteziologické společnosti (ESA Council)
Místopředseda výboru Společnosti pro simulace v medicíně
Člen výboru ČSARIM a ČSIM ČLS JEP

Stourac

V systému CLADE-IS sbíráme data ve dvou monocentrických klinických studiích FES2 a afECT. Protože jsme design těchto studií na naší klinice promýšleli natolik dlouho a důkladně, jsme šťastní, že jsme se vyhnuli sběru dat na papír nebo v Excelu – variantě, která v minulosti vedla k mnoha chybám, inkonzistencím v datech a zklamáním. Nyní jsme z možností CLADE-IS nadšeni.

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Proděkan pro vědu a doktorské studium Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Přednosta Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno
Člen výboru České Neuropsychofarmakologické Společnosti

 

Flexibilní licenční balíčky

CLADE-IS

Light

pro nezávislé malé a středně velké akademické týmy

 • Jedna studie
 • Až 5 center a 10 uživatelů
 • Neomezený počet ramen, fází a formulářů studie
 • Neomezený počet záznamů
 • Multicentrická spolupráce
 • Dokumentace o auditu
 • Skip logic
 • Validace dat
 • Interaktivní výpočty
 • Queries
 • Kompletní exporty do Excelu
 • Předdefinovaný dashboard
 • Helpdesk – emailová podpora
Oblíbené

CLADE-IS

Pro

pro velké výzkumné týmy podporované sponzory

 • Jedna studie
 • Až 99 center a 200 uživatelů
 • Neomezený počet ramen, fází a formulářů studie
 • Neomezený počet záznamů
 • Multicentrická spolupráce
 • Dokumentace o auditu
 • Skip logic
 • Validace dat
 • Interaktivní výpočty
 • SAE a další neplánované spouštěné formuláře
 • Kompletní exporty do Excelu s inteligentními filtry
 • Předdefinované & klientem definované dashboardy
 • Předdefinované & klientem definované reporty
 • Helpdesk – emailová a telefonická podpora

CLADE-IS

Premium

pro CRO a instituce

 • Administrace a management více studií
 • Neomezený počet center a uživatelů
 • Neomezený počet ramen, fází a formulářů studie
 • Neomezený počet záznamů
 • Všechny funkce a vlastnosti
 • Nové funkce šité na míru
 • On-site školení
 • RESTful API a podpora integrace dat
 • Doplňkové profesionální služby

Poptávka kalkulace

TYP FÁZE/STUDIE

POČET CENTER

TYP SPONZORA

POČET INVESTIGÁTORŮ

VOLITELNÉ KOMPONENTY, FUNKCE & SLUŽBY

OSOBNÍ ÚDAJE & AFILIACE

OSTATNÍ INFORMACE

O nás

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. (IBA) je spin-off společnost Masarykovy univerzity založená za účelem přenosu výsledků výzkumu a vývoje z akademické sféry do aplikace ve společnosti.

Před více než 15 lety se ještě jako akademický celek začal IBA věnovat projektům klinického výzkumu a stal se nepostradatelným partnerem lékařských odborných společností, farmaceutických a biotechnologických společností a také akademických výzkumných týmů. Firma se zaměřuje především na správu a analýzu dat v projektech klinického výzkumu, na real-world evidence (RWE) projekty, organizaci a management klinických studií – zejména neintervenčních klinických studií a zdravotnických registrů. Tato hlavní aktivita je doplněna dalšími službami, jako jsou podpora market access, analýzy nákladové efektivity, farmakovigilance a vývoj softwarové platformy pro registraci dat a pro virtuální pacienty.

Naší vizí jsou ZDRAVÁ DATA. Naplňujeme ji následujícími čtyřmi misemi:

 • Poskytovat spolehlivé služby managementu dat v oblasti zdravotnictví a life sciences.
 • Provádět srozumitelnou analýzu dat umožňující lepší rozhodování.
 • Inovovat IT řešení pro intuitivní a bezpečné uživatelské prostředí.
 • Budovat silnou reputaci u vědců a zdravotníků.

Více informací o nás na www.biostatistika.cz